Home


Perspectieven met resultaat

Of het nu gaat om strategie, beleid of uitvoering, problemen of veranderingen: Wij opereren op het kruispunt van belangen van mensen en organisatie.

Geen gemakkelijke uitdaging omdat deze belangen voortdurend met elkaar in balans moeten worden gebracht terwijl ze veranderen en met elkaar kunnen conflicteren. Slaat de balans door naar de medewerkers dan komt de continuïteit van de onderneming in gevaar. Staan de belangen van de organisatie te veel centraal dan zakt de motivatie, nemen prestaties af en weet de organisatie haar meest waardevolle mensen onvoldoende met zich te verbinden.

Onze brede en diepe ervaring in verschillende organisaties, heeft ons geleerd dat het menselijk potentieel haast oneindig is. Mits we ons richten op het mobiliseren van energie, in plaats van mensen te willen besturen en beheren. Dit vraagt om maatwerk in plaats van standaard HRM instrumenten. Human Horizons Consulting creëert samen met haar klanten nieuwe perspectieven die leiden tot resultaat.