Interim management

Wij hebben veel ervaring met Human Resources en Change Management binnen verschillende organisaties. In het bedrijfsleven, overheid, advocatuur, onderwijs en gezondheidszorg. Zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau.

Onze passie en competentie ligt vooral bij ontwikkel- en veranderopdrachten. Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten zijn het invoeren van intern ondernemerschap en prestatiemanagement, (her)positioneren van de HR functie binnen de organisatie, het opzetten van HR-afdelingen en Shared Service Centers, het invoeren van nieuwe HR Informatiesystemen en het doorvoeren en implementeren van veranderingen.

Daarnaast vullen wij binnen organisaties bestaande HR posities op interimbasis in, van manager tot specialist, waarbij onze toegevoegde waarde verder gaat dan alleen op de winkel te passen.