Voorbeelden projecten

 
Organisatieverandering en -ontwikkeling
Voor verschillende organisaties in zowel de profit als non profit uitvoeren van organisatie-onderzoek, het opstellen van aanbevelingen voor organisatieverandering en -ontwikkeling en implementeren hiervan (vaststellen structuur, bemannen, coachen nieuw benoemde managers en medewerkers, begeleiden af te vloeien medewerkers).

Implementatie Informatiesystemen
Bij meerdere organisaties (internationale concerns, gezondheidszorg, advocatuur) Projectleiderschap ingevuld bij het opstellen van het Programma van eisen tot en met de implementatie en het doorvoeren van wijzigingen in organisatorische processen om een optimaal functionerende organisatie en informatiesysteem te bereiken. Als Projectleider implementaties aangestuurd van systemen voor Electronisch Cliëntendossier, Personeelsinformatie (inclusief salarisverwerking) en Financiële administratie van uiteenlopende leveranciers.

Organisatievitalisering/Intrapreneurship
Voor internationaal concern onderzoek uitgevoerd naar interne oorzaken afkalvende groei en onvoldoende creativiteit, snelheid en scherpte naar de markt. Aanbevelingen met betrekking tot nieuw leiderschap en empowerment van medewerkers gepresenteerd en verdedigd naar directie en MT. Managers en medewerkers begeleid bij het invoeren van intern ondernemerschap. Organisatorische belemmeringen voor intern ondernemerschap in kaart gebracht, geagendeerd en bijstuuracties geïnitieerd. Ondersteunend HR-instrumentarium ontwikkeld en geïmplementeerd.

Levensfasegericht HR Beleid
Wetenschappelijk onderzoek naar het leervermogen en de inzetbaarheid van hoger opgeleide 40-plussers en opstellen van aanbevelingen voor HR management in organisaties. Workshops en colleges over dit onderwerp voor HRM-ers en managers, adviseren organisaties bij vaststellen en invoeren beleid.

Arbeidsmarktpositionering/communicatie
Voor internationaal A-merken concern onderzoek uitgevoerd naar haar wervingsdoelgroepen, wensen en loopbaanverwachtingen van deze doelgroepen, de aansluiting tussen wat gevraagd wordt en wat het concern kan bieden. Aanbevelingen uitgewerkt voor aanpassingen in beleid en arbeidsmarktpositonering en -communicatie en deze geïmplementeerd.

(Internationaal) Management Development Beleid
Bij meerdere organisaties (internationale concerns, grote gemeente) inventariseren doelstellingen ten aanzien van (internationaal) loopbaanbeleid, ist-soll analyse en plan van aanpak voor internationaal/intergemeentelijk Management Development Beleid. Diverse rollen bij implementatie, van consultant tot trainer en coach.

Shared Service Centers
Voor aantal internationale concerns vanuit de HRM-expertise betrokken geweest bij het opstellen en uitvoeren van het inrichtings- en bemanningsplan van Shared Services Centers op het gebied van ICT en Finance.

Coaching & training van professionals
Geven van trainingen op het gebied van peoplemanagement en persoonlijke effectiviteit en coachen van professionals in hun persoonlijke ontwikkeling (onder meer in de financiële sector) en samenwerking (onder meer maatschappen in advocatuur).

Outplacement
Verzorgen van complete outplacementtrajecten van begeleiding verwerken van verlies werk tot en met competentieonderzoek, loopbaanplan en begeleiding bij bewerken arbeidsmarkt.

Mediation & Reíntegratie
Begeleiden van partijen bij (arbeids-)conflicten en reíntegratie in complexere trajecten.

Prestatie- en Ontwikkelingsmanagement
In teamwerk met managers en medewerkers ontwikkelen van integrale aanpak voor het managen van de prestaties en ontwikkeling van medewerkers. Van resultaatgerichte functieprofielen, tot beoordelingstool tot daaraan gekoppeld belonings- en ontwikkelingsbeleid tot en met implementatie daarvan in de rol van manager, trainer en coach.

Opbouwen en/of herpostioneren HR Beleid en HR Afdeling
Meermalen onderzoek naar eisen richting en percepties over de interne HR-afdeling, opstellen plan van aanpak en in de rol van eindverantwoordelijke projectmanager implementeren veranderingen en begeleiden medewerkers in bouw/veranderproces.

HRM op maat
Vanuit externe rol opzetten HR Beleid, opleiden interne medewerker voor uitvoerende taken en op basis van P&O-abonnement voortzetten op maat gemaakt HRM-product.

Arbeidsvoorwaarden/Personeelshandboek
Voor organisaties in diverse sectoren opzetten arbeidsvoorwaardenbeleid en uitwerken arbeidsvoorwaarden/personeelshandboek en deze periodiek onderhouden.