Organisatie advies

De eisen van klanten ontwikkelen zich in een steeds hoger tempo en zijn minder voorspelbaar, net als de marktomstandigheden en regelgeving. Organisaties zonder winstdoelstelling worden voortdurend nieuwe kostenmaatregelen opgelegd en overheden hebben te maken met kritischer burgers die individuele afwegingen maken.

Hierdoor veranderen en verscherpen de eisen die organisaties stellen aan de prestaties van werknemers onophoudelijk en tegelijkertijd kunnen werkgevers minder werkzekerheid bieden.

Kennis veroudert en ontwikkelingen gaan zo snel dat managers per definitie werkprocessen niet meer kunnen beheersen. Waar de manager vroeger werkaanbod en vraag bij elkaar bracht, delegeerde en aanstuurde, verschuift nu de rol van medewerkers van uitvoerder naar intern ondernemer. Vorm en inhoud van werk zijn dynamisch en medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun resultaten en inzetbaarheid. Ze worden ondernemer in eigen talent. De manager is projectleider die wisselende vragen uit de markt matcht met talent en dat talent faciliteert en coacht in het bereiken van de doelstellingen. In plaats van het managen van human resources zullen organisaties zich moeten richten op het genereren van energie bij medewerkers.

Human Horizons Consulting komt met verassende inzichten en met praktische adviezen om de prestaties van medewerkers op een hoger plan te brengen. Naast adviezen over nieuw leiderschap kan het gaan om organisatie-inrichting en HR processen. En bovenal implementeren wij onze adviezen samen met onze klanten.