HRM Scan


De eisen die markt en omgeving aan organisaties stellen worden steeds hoger en dynamischer. Om hierop in te kunnen spelen komt het aan op de motivatie en competenties van medewerkers. In plaats van human resources te ‘managen’ zullen organisaties zich moeten richten op het genereren van energie bij medewerkers en hen faciliteren bij het bereiken van hun doelstellingen.

Human Horizons Consulting heeft een HRM Scan ontwikkeld waarmee wij samen met u de eisen vanuit de markt vertalen naar uw organisatie en een daarbij passend HR management. Vervolgens analyseren wij het verschil tussen de vereiste en huidige situatie op kritische succesfactoren zoals bijvoorbeeld prestaties, ontwikkeling, beloning, aantrekken en behouden talent.

Op basis van de uitkomsten van de HRM Scan, ontstaan nieuwe perspectieven voor het realiseren van de organisatiedoelen. Human Horizons Consulting reikt verassende oplossingen aan en doet aanbevelingen die werken. Dit kan het startpunt zijn voor een verbetertraject dat wij samen met u implementeren.