Coaching en Training


Mensen kunnen zo veel meer als we binnen organisaties ons richten op het vinden en mobiliseren van hun energie. Door hen echte verantwoordelijkheid te geven en hen daarop aan te spreken. Door medewerkers ruimte te bieden en hen te faciliteren bij het realiseren van hun doelstellingen. Door maatwerk in plaats van uit te gaan van doelgroepen (high potentials, ouderen, parttimers), om daar vervolgens gestandaardiseerde HR practices op toe te passen. Een omslag van management naar leiderschap.

Wij hebben veel ervaring met het prestatie- en leervermogen van professionals. De belangrijkste lering is dat mensen wel willen en kunnen veranderen maar niet veranderd willen worden. Daarom staat eigenaarschap centraal in onze aanpak. De professional is eigenaar van zijn of haar overtuigingen en competenties. Bij onze coaching & training spiegelen wij – vanuit de principes van neutraliteit – wat die overtuigingen en competenties betekenen voor het werk en situaties die zich daarin voordoen. Wij laten de deelnemers nieuwe inzichten ontdekken zodat blokkades wegvallen en er blijvende verschuivingen optreden. Vervolgens benutten wij de ontstane ruimte om samen met de professional te werken aan verdere ontwikkeling.