Human Resources & Changemanagement


Interim management

Toegesneden op uw vraag vullen wij interimposities in. Dit kan het waarnemen van een leidinggevende of HR-positie zijn. Of voor het vervullen van een specifieke opdracht, zoals het implementeren van veranderingen of het invoeren van nieuw HR Beleid. >>>

Organisatie advies
Sluit de HR Strategie nog aan op de Organisatie Strategie? Kent uw organisatie ongewenst verloop of is het moeilijk de juiste mensen te vinden? Sluiten de prestaties van medewerkers onvoldoende aan op de verwachtingen? Brengt de afdeling P&O wat de organisatie nu nodig heeft? Human Horizons Consulting voert organisatie-onderzoek uit en komt met concrete aanbevelingen die werken. >>>

P&O-abonnementen
Spelen er projecten waarvoor onvoldoende P&O-capaciteit in huis is? U bent directeur en zoekt een klankbord voor het HR Beleid of een professional die het beleid binnen uw organisatie uitvoert? Uw P&O-afdeling zoekt regelmatig een sparring partner? Human Horizons Consulting biedt P&O-abonnementen aan. >>>